Žákům školou povinným s nedostatečnou jazykovou znalostí češtiny nabízí Česká škola bez hranic Rhein-Main speciální výukový program „Čeština jako cizí jazyk. Tyto kurzy umožňují žákům za pomoci metod běžně užívaných při výuce cizích jazyků rozvinout slovní zásobu na maximálně možnou úroveň vrstevníků a zařadit se v co možná nejkratší možné době do běžné výuky.

 

Žáci předškolního věku se znalostmi, které nejsou na úrovni mateřštiny, jsou automaticky přijati do skupiny Broučci, protože v tomto věku dokáží díky metodě total immersion (totální ponoření do jazyka) bez větších komplikací dorovnat jazykové deficity ve velmi krátké době.

Kurzy Čeština jako cizí jazyk nesou názvy Hurvínci (žáci 6-8 let) a Spejblové (žáci nad 9 let). Legendární dvojice dřevěných loutek dle návrhu českého loutkaře Josefa Skupy je celosvětově známá. Spejbl vznikl v roce 1919 a Hurvínek v roce 1926.

K otevření kurzu čeština jako cizí jazyk dochází při naplnění minimální kapacity jedné třídy, tj. pět žáků. Termíny setkání zveřejňujeme nejpozději měsíc před zahájením semestru na stránkách školy. Pokud se kapacita takové skupiny nenaplní, jsou tito žáci zařazeni do paralelních tříd klasické školní výuky. Lektoři ve spolupráci s odbornými asistenty věnují těmto dětem zvýšenou pozornost. Základem úspěchu je intenzivní podpora dítěte rodinou a dodržování zásad vícejazyčné výchovy. 

Další možností, jak zapojit děti do výuky jsou naše Projektové dílny, které se konaji vždy 2-3x za pololetí a jejichž cílem je vzbudit v dětech zájem o češtinu. Hlavním tématem jsou přírodní experimenty a roční období. Více informací a aktuální termíny najdete zde.

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!