Tým

Naší prioritou je nabídnout našim žákům jen to nejlepší, proto dbáme na dodržování velmi přísných měřítek kvality. Důraz klademe nejen na dosaženou odbornou kvalifikaci, ale také na bohaté zkušenosti a sociální kompetence všech spolupracovníků naší školy.

České škole bez hranic Rhein-Main jsme přesvědčeni, že se o své zaměstnance a spolupracovníky musíme starat. Kvalitní lidé do projektu vloží dlouhodobě kvalitní práci a maximum svého času, pokud budou adekvátně ohodnoceni. Svým lidem za odvedenou práci platíme, svým přístupem je motivujeme a zároveň považujeme za velice důležité dohlížet na průběžné doplňování jejich kvalifikace.

 

 

 Marie Neuhaus
 vyučující 1. stupně ZŠ. Součástí týmu je od roku 2011, aktivně se spolupodílela   na vzniku výukové koncepce. Studovala pedagogiku na Jihočeské univerzitě v   Českých Budějovicích, má bohaté zkušenosti s výukou dětí různých věkových   kategorií. V současné chvíli působí jako učitelka a zástupkyně ředitelky v   mateřské školce. V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném   prostředí s češtinou oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.

 

 

 

 

 Alena Hrádková
 
vyučující 2. stupně ZŠ a také vyučující kurzů Světáci = čeština jako cizí jazyk pro   dospělé. Součástí týmu je od roku 2011 a aktivně se spolupodílela na vzniku   výukové koncepce. Vystudovala pedagogiku na Masarykově univerzitě v   Brně a bohemistiku, andragogiku a němčinu jako cizí jazyk na Justus Liebig   univerzitě v Gießenu. V oblasti  výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném   prostředí s češtinou oplývá mnohaletými zkušenostmi.


 

 

 

 

 Helena Ennis
 vyučující předškolních dětí a lektorka kurzů Světáci = čeština jako cizí jazyk pro dospělé.   Součástí týmu je od roku 2011, aktivně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce.   Vystudovala Johann Wolfgang Goethe univerzitu ve Frankfurtu. V oblasti výuky českých   dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá více jak sedmiletými   zkušenostmi, zároveň se dlouhodobě věnuje výuce čeština a němčina jako cizí jazyk pro   dospělé. V ČŠBH Rhein-Main působí zároveň jako konzultant pro personální záležitosti.


 

 

 

 Denisa Verneret
 odborný garant pro 2. stupeň základní školy, součástí týmu je od roku 2011 a aktivně se   spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Denisa má vystudovanou pedagogickou   fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství českého jazyka a literatury a francouzského   jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Zároveň studovala filozofickou fakultu, obor lingvistika na Univerzitě   Jean Monnet Saint-Etienne ve Francii.

 

 

 

  

  Markéta Ševčík
 
vyučující předškolních dětí Broučci I, lektorka strollování a odborná asistentka na   1. stupni ZŠ. Vystudovala antropologii na Masarykově univerzitě v Brně a na   Universidade de Coimbra v Portugalsku. Oblasti vícejazyčné výchovy se věnuje   přes čtyři roky. Dříve se několik let věnovala vedení dětských táborů a   organizování volnočasových aktivit pro děti. Jako certifikovaná lektorka   spolupracuje na rozvoji programu FIT&STROLL, které se specializuje na cvičení   s kočárky a invalidními vozíky.

 

 

 

 

 Petra Radstake
 vyučuje ve skupině předškolních dětí a pracuje jako podpůrná lektorka na   základní škole. Součástí týmu je od roku 2017. Studovala na univerzitě ve   Freiburgu im Breisgau obor germanistika a slavistika, na Univerzitě Palackého   v Olomouci vystudovala filologii, obor bohemistika a germanistika. Několik let   vedla jazykové kurzy a pracovala jako překladatelka. Dlouhodobě se věnuje   nejen jazykovému vzdělávání, ale také navštěvovala kurzy s   výchovnou tématikou pro děti předškolní i školní. V rámci specializovaného   školení Českých škol bez hranic absolvovala kurz Moderní metody výuky českých   reálií.

 

 

 

 Petra Poláková
 
vyučující skupiny předškolních dětí Broučci III a vedoucí hudebního kroužku   Český muzikant. Součástí týmu je od roku 2015. Vystudovala Vysokou školu   ekonomickou v Praze obor management a marketing a vedlejší specializaci obor   učitelství (pedagogika, pedagogická  psychologie, didaktika a psychologie). Je   absolventkou ZUŠ ve hře na violoncello, řadu let působila v pěveckém sboru   Hlahol a také stála u zrodu pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při   VŠE v Praze, kde 7 let také aktivně zpívala. Odborné znalosti z pedagogiky si   průběžně doplňuje účastí na nadstavbových kurzech. Má více jak desetileté   zkušenosti s prací s dětmi, oblasti vícejazyčné výchovy u dětí s českými kořeny                                                               se intenzivně věnuje již více než dva roky.

 

 

 Marcela Müllerová
 vyučující kurzů němčina jako cizí jazyk pro dospělé a vedoucí Divadelního   kroužku, ve škole v případě potřeby působí také jako školní a personální   mediátor. Vystudovala tlumočnictví a překladatelství na Karlově Univerzitě v   Praze. Profesionálně se věnuje mediaci a poradenství v oboru řízení a rozvoje,   včetně školských organizací na různých stupních. Pedagogice se   věnuje dlouhodobě, mmj. působila jako učitelka v Pákistánu. Lásku k divadlu si   nese od školního věku, má zkušenosti s režií ochotnického divadla a je také   autorkou divadelních her. V kurzech ČŠBH Rhein-Main se zaměřuje speciálně na   děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí s češtinou. Této práci se věnuje od roku 2014.

 


 

 Anna Hlaváčková
 
se dlouhodobě zabývá studiem evropských i asijských jazyků - vystudovala   japanologii na Johann Wolfgang Goethe univerzitě ve Frankfurtu. Pobývala na   studijní stáži v Rice Lake High School ve Wisconsinu v USA a japonském Miharu,   kde vyučovala angličtinu. V rámci ČŠBH Rhein-Main se věnuje kurzům čeština   jako cizí jazyk pro dospělé a organizaci Projektových dílen zaměřených na mladší   žáky s úrovní čeština jako cizí jazyk.

 

 

 

 

 Christian Müller
 vyučující kurzů němčina jako cizí jazyk pro dospělé, rodilý mluvčí.   Vystudoval jazyková, kulturní a ekonomická studia na univerzitě v Pasově,   studoval český jazyk v rámci programu Bohemicum v Pasově a v Brně. Profesně   pracuje v Německé rozvojové agentuře, kde podporuje programy v rozvojových   zemích. Navíc působí dlouhodobě jako mediátor. Má zkušenosti jako učitel jazyků   v zahraničí i jako účastník mnoha jazykových kurzů.

 

 

 


 Martin Bárta
 vyučující 1. stupně, vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni a   hospitality management na Carrick Institute of Education v Austrálii. Před   vstupem do týmu ČŠBH Rhein-Main v roce 2017 se věnoval vedení dětských   táborů a organizování volnočasových aktivit pro děti. V rámci specializovaného   školení České školy bez hranic v Praze se v létě 2019 zúčastnil několika   odborných seminářů za účelem rozvoje vlastní kvalifikace (kurz Využití IT aplikací   pro výuku dětí, kurz Společný zážitek a variování výuky, kurz zaměřený na výuku   v malotřídkách a kurz Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a   literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí).

 

 

 Kryštof Navrátil
 vyučující 1.stupně.

 

 

 

 

 

 Tomáš Mráz
 vyučující 1. stupně a také oboru České země včera a dnes (dějepisná témata) a zároveň   spoluorganizátor divadelního kroužku. Součástí týmu ČŠBH Rhein-Main je od roku 2017, v   Německu žije od roku 2014. V České republice vystudoval Vyšší odbornou školu v Hořicích, obor   veřejnosprávní činnost. Ve volném čase se věnuje organizaci volnočasových aktivit dětí. Jeho   velkým koníčkem je historie. Za účelem rozšíření vlastní kvalifikace a tím také   průběžného zvyšování kvality výuky se na přelomu srpna/září 2019 účastnil čtrnáctidenního kurzu   metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity   Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

 

  Hana Brožová

 podpůrná vyučující. Vystudovala Fakultu mediálních studí a žurnalistiky na Univerzitě   Karlově v Praze a Fakultu sociálních věd na Masarykově univerzitě v   Brně. Několik let   působila v oblasti Public Relations a marketingu v České   republice, Izraeli a ve Velké Británii. Ve volném čase se průběžně věnovala práci s   dětmi formou organizace jejich volnočasových aktivit. Pro Českou školu bez hranic   Rhein-Main pracuje od počátku roku 2019. Za účelem rozšiřování vlastní kvalifikace   se zúčastnila v červenci 2019 v Praze několika odborných seminářů, které   organizovala Česká škola bez hranic v rámci Týdne češtiny ve světě (kurz Využití IT   aplikací ve výuce dětí, kurz výuky v maotřídkách a kurz Společný zážitek a variování   výuky). Hana je toho času na mateřské.

  Aleš Jurčička
vystudoval střední průmyslovou školu v Bechyni, pracuje jako graphic designer a WebDesigner. Jeho profesní portfólio mimo jiné obsahuje klienty jako EON, ČEZ, Oriflame, Paraple, brunobanani a Playboy. S naší českou školou spolupracuje od roku 2015.

 

 

 

  Pavel Taussig
 hodinový dědeček České školy bez hranic Rhein-Main.
 Je povoláním spisovatel, publicista a výtvarník, autor knih Chlapec, který přežil   pochod smrti... a natruc jsem neumřel, Hana, Jedinečná svätá a dalších   publikací. Vystudoval  Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě,   později pracoval ve slovenském vydavatelství a satirickém týdeníku Roháč. Od   roku 1968 žije ve Frankfurtu nad Mohanem, kde působil jako redaktor v   satirických časopisech Pardon, Titanic a v deníku Ärzte Zeitung.
 V ČŠBH Rhein-Main působí od roku 2018, dětem předčítá jako Hodinový   dědeček české pohádky a sdílí   své životní vzpomínky jako pamětník v rámci   výuky českých reálií.

 
 
 
 Hana Jahnová
 odborná asistence.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 Kateřina Roták Diamantová
 odborná asistence.
 
 
  
 
 Barbora Farkasová
 odborná asistence, vyučující, vystudovala Střední pedagogickou školu,  gymnázium a vyšší odbornou školu v Karlových Varech, pracovala na základní  škole a střední škole v Karlových Varech,působila  v různých sociálních zařízení a  institucí jako např. Armáda spásy, Centrum pro zdravotně postižené.
 
 
 


 
 
 

 
 
 

Zakladatelky České školy bez hranic Rhein-Main a ČŠBH Frankfurt nad Mohanem:
 

 Kateřina Spiess-Velčovská
 vystudovala marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a   University of Applied Sciences ve Wismaru. Na VOŠPgS v Kroměříži   vystudovala  sociální pedagogiku. Oblasti  vícejazyčné výchovy a výuce dětí s českými   kořeny se věnuje od roku 2010. Je autorkou programu lingua materna Konzept®.

 Členka výboru Česká škola bez hranic z.s., školitel v rámci programu
 Týden češtiny ve světě, marketing a supervize v rámci Českých škol   bez hranic.

 

 

 Jana Janoušková
 vystudovala lingvistiku na Goethe univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem a němčinu jako cizí   jazyk (andragogika, tj. pedagogika pro dospělé) na Philipps-Universität v Marburgu. Svou   diplomovou práci věnovala tématu "Vývoj slabší řeči u vícejazyčně vychovávaných dětí". Oblasti   vícejazyčné výchovy a výuky dětí s českými kořeny se věnuje od roku 2010. Je spoluautorkou   programu lingua materna Konzept®.

 

Vysokou úroveň výuky v České škole bez hranic Rhein-Main garantují učební plány dle Rámcového vzdělávacího programu České republiky a vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, 
rodilí mluvčí.