Český muzikant

Česká škola bez hranic Rhein-Main nabízí hudební kroužek s názvem Český muzikant. Kurz je vhodný také pro externí zájemce, pokud žáci nemají možnost zúčastnit se klasické výuky.

Hudba pozitivně působí na správný a harmonický vývoj dětí, pomáhá jim rozvíjet český jazyk a díky zapojení vícero smyslů správné a trvalé usazení českých výrazů a české mluvy jako celku.

Kroužek určený pro děti ve věku 4 - 9 let je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotorikyhudebního vnímáníčeského jazyka a hudební gramotnosti. V kroužku si děti rozvíjí svůj hudební sluch, dětskou tvořivostrytmické cítění, ale také fantazii, smysl pro humor a odvahu.

Místo kurzu: c/o Kinderzeitschule/Schwalbach a.T.
Vedoucí kurzu: Petra Poláková
Cena kurzu: 45

V jednom pololetí se pravidelně uskuteční 10 setkání á 45 minut v čase 11:40 - 12:25 hod.) Kurzy bude otevřen při naplnění minimálního počtu šesti 6 dětí, ideální počet ve skupině je max. 10 dětí.

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU VEŠKERÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V ČESKÉ ŠKOLE BEZ HRANIC RHEIN-MAIN KVŮLI COVIDOVÉ KRIZI POZASTAVENY. 

Jak se přihlásit?
Pokud jste žákem ČŠBH RM, stačí zakřížkovat příslušné políčko kurzu na původní přihlášce v kanceláři vedení.
Pokud jste externí zájemce, stáhněte si přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte do 30.11. pro letní pololetí/ do 15.6. pro zimní pololetí nebo celý školní rok - přímo lektorce kurzu nebo vedení školy.
Děkujeme a těšíme se na Vás!

ČESKÁ ŠKOLA  BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!