Čeština

Cílem České školy bez hranic Rhein-Main je podpořit rodiče a děti ve vícejazyčné výchově. Vzdělávací program školy respektuje vzdělávací koncepci ČR a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství ČR. Naše škola je oficiálním poskytovatelem vzdělávání v zahraničí (smloua s MŠMT ČR o zajištění vzdělávání občanům České republiky v  zahraničí v období plnění povinné školní docházky, podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona).

Koncepčně tvoří základ naší školy lingua materna Konzept®, který udává detailní popis struktury a formy výuky (jak učit). Tento program je aplikovaný na cíle a požadavky Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství ČR (co učit), neboť ČŠBH RM plně respektuje vzdělávací koncepci ČR. V ČŠRM používáme vyučovací metodu total immersion, tzn. totální ponoření do jazyka (metoda bezpřekladová). Synergií všech tří složek (výukový koncept, vyučovací metoda a cíle MŠMT) nabízíme ojedinělou školu, kterou jsou děti s češtinou na úrovni mateřského nebo druhého jazyka, schopny zvládnout hravou formou bez větších potíží.  

Hlavní vzdělávací oblast České školy bez hranic Rhein-Main je rozdělena do dvou kategorií:

Předškolní výchova
Školní výuka

Další oblastí ČŠBH RM jsou doplňkové aktivity:

Divadelní kroužek
Hudební kroužek
Sportovní kroužek
Logopedické konzultace

Volnočasové aktivity pro dospělé:
Strollen
Němčina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu.

Spontánní jednorázové návštěvy umožňujeme výhradně po předchozí dohodě s vedením školy. Svůj záměr prosím oznamte minimálně 48 hodin před zamýšlenou návštěvou na e-mail: info@ceskaskolarheinmain.de Děkujeme.

 

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu.

 

Proč rádi chodíme do České školy?

Češtinu přece potřebujeme, abychom se mohli domluvit s babičkou, s bratranci a s naší kamarádkou Míšou na Vysočině!