ČEŠTINA ONLINE

NOVĚ nabízíme specializované online kurzy pro děti, jejichž čeština je na úrovni druhého nebo cizího jazyka. Pro děti, které vyrůstají v německém či jiném jazykovém prostředí (např. anglofonním) a nemají možnost se setkávat s česky hovořícími kamarády v místě svého pobytu či navázat pravidelný kontakt s českou komunitou (česká škola, apod.)

 

Popis kurzů:

Online předškolní děti (věk 3-6, resp. 7 let) – internetový kurz je vhodný pro předškolní děti a to za účasti rodičů, kteří dítěti poskytnou technickou podporu. Kurz je postaven převážně na vizuálních podkladech, hrách, apod. Vyučující se v rámci kurzu okrajově věnují také grafomotorice. Výuka probíhá v úterky a ve čtvrtky 11:00-11:45 hod., závěrečná opakovací lekce v sobotu 11:00 – 11:45 hod. (změna termínu vyhrazena).

Online školní děti (1. stupeň základní školy, tj. 6, resp. 7-9 let) – internetový kurz je vhodný pro děti, které již mají základní znalosti v počítání, ideálně také v rozpoznávání písmen, hlásek a slov, či slovních spojení, neboť je kurz postaven nejen na vizuálních vjemech, ale také např. na písemném popisu. Výuka probíhá v pondělí a ve středu 18:00 – 18:45 hod, závěrečná opakovací lekce v sobotu 11:00 – 11:45 hod. (změna termínu vyhrazena).

Online individuál (jakýkoliv věk do 18 let) - internetový kurz se specifickým zaměřením, délka 30 minut, koncepce kurzu viz níže. Výuka probíhá dle dohody.

Technické parametry kurzu:

počítač nebo laptop, funkční mikrofon a kamera, připojení k internetu

http://www.ceskaskolarheinmain.de/userfiles/image/Online%20school%2001_2021%20%282%29.png

Koncepce kurzu:

Jeden kurz v dané věkové katetorii navštěvuje 5-8 žáků. Žáci postupují v úrovních. Jednu úroveň tvoří čtyři tematické okruhy, závěrečný pátý okruh je vždy opakovací. V poslední lekci si žáci nabyté komunikační dovednosti a znalosti procvičí a ukotví.

Kurz se koná 2 - 3x týdně à 45 minut. Jedna úroveň je ukončena v průběhu přibližně 14 dní. Za zdolání každé úrovně na děti čeká překvapení (odešleme elektronicky). V rámci jedné úrovně si žáci osvojí minimálně 40 slovíček k daným tématům a navíc je jim prostřednictvím známých básniček, říkadel a písní poskytnuta možnost seznámit se s českou kulturou, tradicemi a specifiky českého jazyka. Přehled témat naleznete zde. Vyučující při online lekcích kladou důraz na aktivní užívání českého jazyka ve skupině.

Online výuku poskytují zkušení vyučující České školy bez hranic Rhein-Main, kurz je obzvláště vhodný pro děti vyrůstající v německy a anglicky hovořícím prostředí (z Německa, Rakouska či Švýcarska, Velké Británie, Spojených států či Austrálie), neboť naši vyučující velmi dobře znají jazyková specifika těchto žáků.

Škola na konci školního roku (červen/červenec) zorganizuje víkendové setkání účastníků ve výukových prostorách školy. Žáci a jejich rodiny mají možnost seznámit se osobně s kamarády, které poznali pouze v online prostředí, s dalšími rodinami, svými vyučujícími a s prostředím České školy bez hranic Rhein-Main. Pozvánky na setkání zašle škola individuálně.

 

Jak úroveň ovládnutí čestiny dítětem rozlišíte?

  • Čeština jako cizí jazyk: dítě češtinu aktivně neužívá, neboť nebylo vystaveno soustavnému působení jazyka od narození.
  • Čeština jako druhý jazyk: dítě dostalo možnost získávat základní znalost češtiny přirozenou komunikací, jazyku hrubě rozumí, ale není zvyklé češtinu aktivně užívat. 

 

Poplatek za kurz a přihláška do kurzu:

Přihlášku vyplňte zde (přesměrování na google formulář) a vyčkejte na potvrzující email o přijetí s informacemi ke kurzu a platebními údaji. Proces přijetí je dovršen úhradou poplatku. Po připsání částky na účet školy obdržíte elektronický přístup do kurzu a také potřebné přihlašovací údaje.

  • Platba za jednu úroveň  (5 lekcí á 45 minut): 37 eur
  • Platba za pět úrovní (25 lekcí á 45 minut): 172 eur
  • Platba za osm úrovní (40 lekcí á 45 minut): 247 eur

Poplatek za kurz se hradí před zahájením kurzu na účet zřizovatele školy CZENTRUM gUG
Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN   DE16 5004 0000 0716 5376 00
BIC   COBADEFFXXX
Verwendungszweck: (prosím vyberte jednu možnost) Online předškolní nebo Online školní, jméno a příjmení dítěte.

Zápis žáků probíhá průběžně. Kurz zahájíme v okamžiku, kdy bude naplněna jeho minimální kapacita. O konkrétním termínu budeme řádně přihlášené žáky obratem informovat.

 V případě dotazů kontaktujte vedení školy: info@ceskaskolarheinmain.de

 

 

 

 

Cílem online kurzů je rozšiřování slovní zásoby, podpora účastníků v aktivním užívání jazyka a vytvoření pozitivního vztahu k češtině jako mateřskému jazyku. Druhotně se vyučující věnují zprostředkování správné rytmiky a melodiky českého jazyka prostřednictvím klasických, ale i modernějších básniček, písniček a říkanek, které si žáci v kurzu osvojí. Kurzy jsou koncepčně vystavěny na rituálech a pracovních postupech podporujících nadšení pro téma a hravost.