Divadelní kroužek

Divadelní kroužek České školy bez hranic Rhein-Main nabízí jednou týdně volnočasovou aktivitu, která pozitivně rozvíjí sebevědomí dětí při projevu v českém jazyce. Ve spojení jazyka s neverbálními výrazovými prostředky a s pohybem děti nabývají a procvičují vyjadřovací schopnosti v širších souvislostech. Dramatická výchova také pozitivně podporuje dětskou fantazii, smysl pro humor a schopnost práce ve skupině. Každý rok se žáci věnují jinému klíčovému tématu a připravují vystoupení pro ostatní děti a rodiče.

Kroužek nabízíme i externím zájemcům, dětem školního věku od šesti let.

Místo kurzu: Kinderzeitschule/Schwalbach a.T.

Vedoucí kurzu: Marcela Müllerová

Cena kurzu: 50,- Euro / 1 dítě

Délka kurzu: 1 pololetí = 8 setkání

 

Pomyslná opona se v kurzu školního roku 2018/2019 se zvedá 09. 02. 2019.

Setkáváme se v prostorách České školy bez hranic Rhein-Main ve Schwalbachu v soboty po vyučování od 14:00 do 15:30 hod.

Nenechte si ujít závěrečné vystoupení našich divadelních hvězd a to 15. června 2019 v prostorách školy Kinderzeitschule ve Schwalbachu a. T.

 

V případě zájmu si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte přímo lektorce kurzu nebo vedení školy.

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!