Němčina jako cizí jazyk pro dospělé

V České škole bez hranic Rhein-Main nabízíme výuku německého jazyka pro dospělé na různých úrovních.

Výuka v jednotlivých skupinách probíhá paralelně s výukou dětí (v soboty mezi 9:30 – 14:00 hod. ve Schwalbachu), rozvrh hodin je přizpůsoben potřebám složení skupiny studentů v daném pololetí. 
Předpokladem přijetí je složení vstupního testu, který je vodítkem  k zařazení do kurzu dle úrovně znalostí zájemců: němčina pro začátečníky (úroveň A) a pro pokročilé (úroveň B).
Kapacita jedné skupiny je min. 5, max. 10 studentů.

Kurz nese název "Návštěvníci" podle českého 15ti dílného kultovního sci-fi seriálu z roku 1983.

Cílem výuky je rozvoj receptivní (poslech, čtení) a především produktivní (mluvení, psaní) složky jazyka při zohlednění úrovní jazyka daných Společným evropským referenčním rámcem.

Zvláštní důraz  klademe na vytvoření příjemného komunikativního prostředí, na důvěru v rámci skupiny a na pozitivní vztah k chybám, což považujeme za jeden z rozhodujících faktorů úspěšného zvládnutí cizího jazyka. V rámci skupiny lze dokonce přizpůsobit zaměření výuky tak, aby slovní zásoba byla obohacena o odbornou terminologii přizpůsobenou potřebám většiny.

Formu výuky udává ucelená a metodicky bohatá koncepce. Vyučujeme přímou monolinguální metodou, tedy bez použití češtiny. Do výuky zapojujeme nejrůznější aktivizující metody tak, aby k výuce jazyka docházelo všemi smysly, na principu úplného ponoření do jazyka.

Výuku němčiny v ČŠBH Rhein-Main zajišťuje unikátní pedagogický tandem. Oba vyučující se ve výuce střídají a intenzivně spolupracují, německý rodilý mluvčí studoval český jazyk v ČR a český rodilý mluvčí vystudoval specializaci němčina jako cizí jazyk. Návštěvou kurzu poskytujeme studentům naprosto ojedinělé jazykové prostředí s maximálním důrazem na porozumění a pochopení probírané látky ve všech směrech.

 

CENA: 224,- € za pololetí (= 14 setkání á 90 minut).

V zimním pololetí 2019/2020 poskytujeme převážně individuální výuku němčiny jako cizího jazyka (350 eur/10 lekcí + jedno setkání navíc - obyčejně první setkání s vyučujícím k ujasnění si očekávání a cílů).

 

Přihlášku ke kurzu najdete zde. Stačí vyplnit a oskenovanou odeslat vedení školy.

 

Česká škola bez hranic Rhein-Main. Jsme výjimeční v každém detailu!